De slaaf van het volk

Door de oorlog hebben de Atheners geen graan en wijn. De aanvoerders van de Atheners zenden boodschappers naar Delfi. De god in Delfi is Apollo. Vanuit de hemel zegt Apollo: ?Atheners, in het huis van de slaaf vinden jullie graan en wijn.? De Atheners kijken in de huizen van de slaven maar vinden niets. Wanneer ze in de tempel van de god kijken, vinden ze graan en wijn. De god is de slaaf van de Atheners.