De bibliotheek van Pergamum

Pergamum heeft de grootste bibliotheek in de Griekse wereld. Want van de koning van die stad spendeert vele rijkdommen en verzamelt vele duizenden boeken. Alleen de stad van Alexander in Egypte heeft zovele boeken. De twee steden wedijveren vele jaren heftig. Want beiden streven hetzelfde doel na. Nu eens is de stad in Klein-Azië de sterkste, dan weer deze in Egypte totdat Caesar Alexandrië belegert en een deel van de boeken in de strijd door vuur wordt verwoest. Sommigen denken dan dat Pergamum in die (wed)strijd niet meer de sterkste kan zijn. Na de dood van Caesar rukt Antonius op naar Egypte.Daar ontmoet hij Cleopatra en voelt dadelijk liefde voor haar. Antonius wil Cleopatra welgevallig zijn. Daarom rooft hij vele boeken uit Pergamum en brengt ze naar Alexandrië. Zo wordt de bibliotheek in Egypte de grootste.