[CICERO] In Catilinam I, 3

Is het niet zo dat de invloedrijke P. Scipio, pontifex maximus, niet tegenstaande dat hij een ambtloze burger was, Tiberius Gracchus doodde omdat hij de gevestigde staatsinrichting een beetje aan het wankelen bracht? Zullen wij consuls Catilina, die verlangt de hele wereld te verwoesten met dood en branden, nog verdragen? Ik zal die al te oude voorbeelden maar niet opnoemen, c. Servilius Ahala vermoorde eigenhandig Sp. Maelium die een revolutie plande. Vroeger was er die moraal in de republiek, namelijk dat een verderfelijke burger strenger gestraft werd dan een grimmige vijand. We hebben een hard en streng senaatsbesluit tegen jou Catilina. Het ontbreekt in de republiek niet aan besluitvaardigheid en gezag bij de senatoren, ik zeg het eerlijk, het zijn wij consuls die in gebreke zijn.