[CICERO] In Catilinam I, 14

Wat dan? Onlangs, toen je door de dood van je echtgenote het huis voor een nieuw huwelijk had leeggemaakt, heb je dan niet deze misdaad bekroond met een nog andere wredere misdaad? Ik ga er niet op in gaan, en ik kan makkelijk verdragen dat er over gezwegen worden, opdat niet zou blijken dat zo'n monsterachtige misdaad in deze stad bestaan heeft en ongewroken is. Ik zal ook niet spreken van je faillissement dat jou boven het hoofd hangt, zoals je wel zal merken op de eerstkomende Iden. Ik kom nu tot de zaken die niet te maken hebben met je persoonlijke schande en gebreken, niet met de schandelijke geldnood van je gezin, maar ik kom wel tot de zaken die te maken hebben met het opperste staatsbelang en het behoud van het leven van ons allen.