[CICERO] In Catilinam I, 10

Ik ben dit alles te weten gekomen, toen jullie vergadering nog maar net gedaan was. Ik heb mijn huis beveiligd door het te versterken met extra bewakers. Degenen die jij naar mij gestuurd had om mij te groeten, werden uitgesloten, omdat juist diegenen gekomen waren die van wie ik al vele vooraanstaande mannen had gezegd dat zij naar mij op dat tijdstip zouden komen.

Aangezien de toestand nu zo is, Catilina, ga door naar waar je begonnen bent. Ga nu toch weg uit de stad, de poorten staan open, vertrek. Ze missen jou al lang als leider in het kamp onder leiding van Manlius. En neem met jou al jouw mannen mee. Als je ze niet allemaal kan meenemen, neem er zoveel mogelijk mee, zuiver de stad. Je zult me bevrijden van angst, als er maar een staat tussen jou en mij. Je kunt niet langer bij ons blijven, ik zal het niet verdragen, ik zal het niet dulden en ik zal het vooral niet toestaan.