8.6 Over de Griekse opvoeding

Van alle Griekse poleis zijn Athene en Sparta de beroemdste. Die roem is de vrucht van hun degelijkheid, en op de volgende wijze voeden die poleis hun kinderen naar degelijkheid op. Want eerst maken ze hun lichamen gezond en sterk en snel, door daarvoor gymnastiekleraars aan te stellen. Deze maken de lichamen van de kinderen op de volgende manier zo goed mogelijk. Want ze maken de kinderen gewoon in open lucht te leven en zowel de zon als de regenbuien als de koude uit te houden. Vervolgens leren ze hen hun lichamen in te smeren met olie. Want met olie worden de lichamen soepel en sterk. Vervolgens leren de gymnastiekleraars de kinderen het boksen en de catch, om hen gewoon te maken alle lasten en alle pijnsoorten uit te houden en de slagen niet te vrezen. Vervolgens bevelen ze hen ook te lopen en met een zware discus om het verst te gooien. Want alle sporten van die aard vermeerderen de kracht van het hele lichaam (de ledematen). Ze bevelen hen ook te worstelen terwijl ze druipen van olie. Want degenen die op die manier worstelen hebben veel grotere krachten nodig. Want het is zeer moeilijk iemand neer te krijgen en neer te werpen terwijl die druipt van olie en probeert te ontglippen. De Atheners proberen niet alleen de lichamen van de kinderen zo goed mogelijk te maken, ze zorgen ook voor hun verstand. Ze stellen dus niet alleen een gymnastiekleraar aan, maar ook leraars: deze voeden het verstand van de kinderen op, door hen de letters te leren en de muziek en de wiskunde alsook de verzen van de dichters, en de meeste van Homeros, en door hen naar theater te brengen hen bevelen hun plichten te doen. Want doordat de kinderen al die dingen leren en doordat ze luisteren en zien, wekken ze hen naar hun degelijkheid op.