7.5 Over de loper van Marathon.

Nog voor het einde van het gevecht roept Miltiades omdat hij weet dat de overwinning al verzekerd is een jongeman van twintig jaar uit de menigte van vechtenden en beveelt hem naar de stad te lopen om de overwinning te melden. Dus verlaat deze dadelijk zijn post en begint te lopen. Eerst voelt hij niets van de last van het gevecht en van de lange weg. Want er is geen grotere eer voor zijn edele karakter dan de overwinning aan het vaderland te melden. Maar de weg door bergen en vlakten is zeer lastig en lang en geleidelijk verlaat zijn vroegere kracht hem. Maar hij wel niet ophouden. Want hij ziet in de verte al de burcht en vervolgens nadert hij al de stadsmuren en hij begint aan het laatste deel van zijn looptocht en nu is hij inderdaad dicht staat bij het einde en tenslotte bereikt hij de markt. Terwijl hij daar aankomt valt hij en kan hij nog met zwakke stem zeggen: "we winnen." en sterft daarna. Men moet niet teveel geloof hechten aan dit mooi verhaal. Want het is een legende maakt geen echt en betrouwbare verhaal. Toch hechten er velen geloof aan als een waar verhaal, dat geloof is het begin van die zeer bekende loopwedstrijd van de huidige Olympische Spelen die de marathon wordt genoemd. En die loopwedstrijd brengt ook nu nog de looptocht van die jongeman in herinnering.