8.11 Over de Spartaanse opvoeding

Maar de Spartanen achten de opvoeding van de ziel bijna niets waard. Want het schijnt hen niet nuttig andere vaardigheden te leren dan vaardigheden voor het oorlogvoeren. Want voor de ware Spartanen is er maar één moeder: het vaderland; één vriend: de oorlog; één deugd: de dapperheid; en één fout: de lafheid. Ze beschouwen de dappere vechters en degenen die in de strijd gesneuveld zijn gelukkiger dan degenen die veilig thuis leven. De kinderen mogen geen schoenen gebruiken. Want de voeten van degenen die geen schoenen gebruiken worden harder en sterker. In plaats van zachte kledij gebruiken ze één mantel doorheen het hele jaar. Het voedsel wordt in kleine mate aan de kinderen gegeven. Want degenen die veel eten worden lui en traag, en het is nodig dat de soldaten snel zijn en elk voedsel is lekker voor degenen die honger hebben. Degenen die teveel honger hebben mogen stelen. Want daarvoor is het nodig 's nachts te waken en overdag listen te gebruiken en op de loer te liggen. Al die dingen zijn heel nuttig voor het oorlog voeren. Als iemand, terwijl hij steelt, gegrepen wordt, wordt hij met veel slagen gestraft. Want het is nodig dat de dief goed steelt, en degene die slecht steelt gestraft wordt.