Tacitus, Annales, III, 3: Dood van Germanicus: twee die niet kunnen treuren

Tacitus, Annales, III, 3: Dood van Germanicus: twee die niet kunnen treuren.

Tiberius en Augusta verschenen niet in het openbaar, omdat ze van mening waren dat het beneden hun stand was, als ze openlijk zouden weeklagen, ofwel opdat ze niet als vals zouden worden doorzien, wanneer de ogen van allen hun gezicht zouden bestuderen. Van zijn moeder Antonia vind ik noch bij de geschiedschrijvers, noch in het staatsblad dat zij enige opvallende liefdesdienst zou hebben vervuld, terwijl naast Agrippina en Drusus en Claudius toch ook zijn overige bloedverwanten met naam te boek zijn gesteld; ofwel werd zij door haar gezondheid verhinderd, ofwel kon haar hart, dat door het verdriet was overwonnen, het niet aan om de omvang van het leed met eigen ogen te verdragen. Ik zou makkelijker geloven dat ze door Tiberius en Augusta, die hun huis niet uitkwamen, werd tegengehouden, opdat hun verdriet even groot zou lijken en opdat door het voorbeeld van zijn moeder ook de grootmoeder en oom zouden worden weerhouden.

Opmerking

Vertaling door Kenneth Peeters