De virginibus Sabinis: Tarpeia verraadt Rome

De tekst De virginibus Sabinis het stuk over Tarpeia veraadt Rome : Wanneer zij de grenzen van Rome binnenvielen , nam T.T., de Sabijnse koning, Tarpeia , een Romeins meisje , die buiten de stadsmuren water haalde , toevallig mee. Haar vader stond aan het hoofd van de Romeinse burcht die de naam Capitool had. Zo sprak T. met haar : "Jij zal sterven als jij ons niet helpt. Als mijn leger door jou in het capitool geleid word, beloof ik jou dat je eender welk geschenk zal krijgen dat je wenst. Tarpeia wou , omdat ze alle Sabijnen had gezien met gouden juwelen aan hun linkerhand, deze dingen. Waarop T. lachend zei : " jij zal hebben wat wij dragen aan onze linkerhand. NAdat ze door het meisje naar de burcht in de duisternis geleid zijn en terwijl ze om haar beloning vroeg , verpletterde ze haar met schilden - die vechtende soldaten altijd in hun linkerhand dragen. en op die manier werd het meisje heel zwaar gestraft, omdat ze het vaderland veraden had en met goud omgekocht werd en tegelijk is de burcht ingenomen door hen met een onwaardige daad.Daarna wierpen de Romeinen het lichaam van het meisej van het capitool, in het vervolg namen ze die terechtstelling voor al degene die Rome veraadde. De plaats van de terechtstelling wordt de Tarpeiishe rots genoemd .