Caput 9 [9.1]: Over Caligula en Claudius

Q: "Wat werd er dan toch over hem gezegd? Hoe leefde hij? Wat deed hij?"

M: "Vele dingen, die hij deed", durf ik je niet te vertellen, "omdat ze schaamteloos, wreed, misdadig, ongeloofwaardig waren; Als knaap nochtans hielden de soldaten veel van hem. Hij, geboren in het legerkamp en grootgebracht tussen de soldaten van zijn vader, werd door hen Caligula genoemd.

Nadat hij evenwel keizer geworden is, was hij aanvankelijk ook bij het gehele volk omwille van de gedachtenis aan zijn vader zeer geliefd, maar weldra echter werd hij door zijn wrede natuur tot zeer vele misdaden gedreven.

Ook zeer velen van zijn verwanten liet hij doden (hij beval dat zeer velen van zijn verwanten gedood moesten worden). Mensen van elke stand werden op grond van verschillende en zeer lichte redenen ad bestias veroordeeld ofwel werden ze op een andere wijze afgemaakt.

En tegelijk ontrukte hij op deze manier aan de gedode burgers hun rijkdom. Zelfs ouders dwong hij bij de terechtstelling van hun zonen aanwezig te zijn.

Ze zeggen dat hij zo wreed geweest is (van zo'n grote wreedheid geweest is), omdat hij door een zwakke gezondheid ?n van lichaam ?n van geest geteisterd werd. Hij sliep niet meer dan 3 nachtelijke uren en zelfs gedurende deze tijd was hij niet veilig voor wonderbare en gruwelijke dromen. Bijgevolg was hij gewoon, terwijl hij in z'n slaapkamer zat of door het paleis ronddoolde, te roepen of het daglicht af te wachten.

Omdat hij door de burgers als een god wilde beschouwd worden, heeft hij van beroemde beelden van goden het hoofd verwijderd en een afbeelding van zijn kop erop geplaatst. Soms ook hoorden en zagen ze hem in de tempel met Jupiter praten: nu eens zei hij zeer lieve dingen aan Jupiter in zijn oor, dan weer slingerde hij met luide stem beledigingen naar de god.

Als ik me goed herinner ? onze Gaius heeft zelfs, naar verteld wordt, zijn paard Incitatus, dat hij zeer erg waardeerde, tot consul gemaakt.

Hoe heeft Gaius, alhoewel hij nooit in Britannië geweest was, over de Britten gezegevierd?

Q: "Hoe heeft die zot over de Britten gezegevierd?"

M: "Haha. Hij heeft slechts eenmaal een veldtocht ondernomen. Uit op oorlogsroem had hij van alle kanten soldaten bijeengeroepen en had hij een tocht gemaakt door Gallië en Germanië."

Hoewel hij gezegd had dat hij een nieuwe oorlog tegen de Germanen voerde, was er geen enkele strijd geleverd. Ja zelfs toen aan hem gemeld was dat de Germanen naderden, was hij, terwijl hij al zijn gezellen achter zich liet, zo snel mogelijk weggevlucht.

Omdat hij echter als winnaar naar Rome wilde terugkeren, had hij uiteindelijk zijn slaglinie op de kust van de Atlantische Oceaan opgesteld. Niemand kende de plannen van de keizer. "Wie is de vijand?" vroegen de soldaten zich af "Gaius wil toch zeker niet de Britten aanvallen?".

Dan zijn ze plots bevolen geworden vooruit te marcheren en met hun zwaarden en werptuigen de golven van de Oceaan te doorklieven. Daarna heeft hij hen bevolken: "Breng nu de buit, die wij op de Atlantische Oceaan gemaakt hebben. Verzamel schelpjes!" En Gaius, toen hij zag dat alle soldaten, honderdmannen en tribunen schelpen verzamelden, lachte buitenmatig.

Het lijkt jullie toch zeker niet raar dat heel die liefde jegens hem uiteindelijk in haat omgekeerd is? En zo is Gaius, 29 jaren oud, nadat hij ongeveer 4 jaren geregeerd heeft, toen hij naar een schouwspel van gladiatorengevechten kwam, door een of andere tribuun, die hij nogal vaak uitgelachen had, gedood.

Ook zijn vrouw en zelfs zijn kleine dochter zijn gruwelijk omgebracht geworden.