4.6 [PLINIUS] besluit

Intussen waren ik en mijn moeder in Misene... Maar dat heeft niets met het verhaal te maken en jij wilde over niets anders iets te weten komen dan over zijn dood. Dus zal ik er maar een eind aan maken. Ik zal nog één ding toevoegen : ik heb alles nauwkeurig vermeld waar ik zelf bij was geweest en wat ik dadelijk erna, wanneer de waarheid het best wordt herinnerd, had vernomen. Kies jij er maar uit wat je verkiest. Het is immers anders een brief te schrijven dan een geschiedeniswerk. Het is anders voor een vriend te schrijven dan voor iedereen. Het beste.