1.2 [CAESAR] Het land der Galliërs .

Gallië is in zijn geheel verdeeld in 3 delen, waarvan de Belgen er één bewonen, een ander de Aquitaniërs, en een derde diegenen die in hun eigen taal Kelten, maar in onze Galliërs genoemd worden. Zij verschillen onderling op het gebied van taal, instellingen en wetten. De Galliërs worden gescheiden van de Aquitaniërs door de Garonne, en van de Belgen door de Marne en de Seine. Van al deze volkeren zijn de Belgen de dappersten, voornamelijk omdat ze zeer ver verwijderd zijn van de cultuur en de beschaving van de Provincie, en omdat er helemaal niet vaak handelaars naar hen komen en die dingen invoeren die bijdragen tot het verwekelijken van hun geesten, en omdat ze de buren zijn van de Germanen, die over de Rijn wonen, en met wie ze voortdurend oorlog voeren. En om die reden ook gaan de Helvetiërs alle overige Galliërs in dapperheid vooraf, namelijk omdat ze bijna dagelijks met de Germanen strijden, ofwel wanneer ze hun grondgebied verdedigen, ofwel om zelf op het grondgebied van de Germanen te vechten.