4.2 [PLINIUS] Voorspel te Misenum

Hij verbleef te Misenum en hij voerde persoonlijk het bevel over de vloot op 24 augustus, ongeveer om één uur 's middags wees mijn moeder hem erop dat er een wolk tevoorschijn kwam met een ongewone grootte en een ongewoon uitzicht. Hij was aan het zonnebaden, daarna een koude douche, daarna had hij liggend een lunch genomen, en hij was bezig met de studie. Hij vroeg zijn sandalen, hij klom op een plaatsje van waaruit dat vreemde verschijnsel(spektakel) het beste kon bekeken worden. Een wolk steeg op... het was onzeker voor wie van ver toekeek, uit welke berg(later is vernomen dat het de Vesuvius was).Waarvan geen enkele boom een beter vorm zou hebben dan van een pijnboom( De wolk lijkt op een pijnboom) Want een wolk als het ware omhooggestuwd vanuit een zeer lange stam verspreidde zich met een soort van takken- ik geloof dat de wolk, door een plotse windstoot omhooggestuwd en daarna toen die wind zwakker werd, erdoor in de steek gelaten of door zijn eigen gewicht overwonnen verspreidde die wolk zich in de breedte. Die wolk was soms wit, soms vuil en gevlekt, naargelang ze aarde of as opgestuwd had.'