[CAESAR] De Bello Gallico, VI, 17

Opmerking

Versie 1:

Van al de goden vereren ze Mercurius het meest; want van hem zijn er zeer veel beelden, ze menen dat hij de uitvinder is van alle kunsten, de gids is op alle wegen en reizen en dat hij veel macht heeft over de handel en de winst. Na hem vereren ze Apollo, Mars, Jupiter en Minerva. Over hen hebben ze ongeveer dezelfde voorstelling als de overige volkeren. Apollo verdrijft de ziekten, Minerva levert de beginselen van werk en ambacht (kunst), Jupiter voert het bevel over de hemelbewoners en Mars heerst over de oorlogen. Wanner ze beslist hebben een gevecht te leveren, beloven ze hem meestal de oorlogsbuit; als ze overwinnen offeren ze de gevangen levende wezens en brengen ze de rest samen op 1 plaats. In vele steden kan men dergelijke stapels op heilige plaatsen zien. Het is nog niet vaak gebeurd dat iemand zijn religieus gevoel negeerde en durfde de buit te verbergen of iets weg te nemen van de stapels; hierop staat immers een strenge straf met foltering.

Opmerking

Versie 2:

Ze vereren Mercurius het meest van de Goden; van hem zijn er zeer veel beelden, ze beschouwen hem als uitvinder van alle vaardigheden, ze noemen hem de gids op hun reiswegen, dat hij bij het geldgewin en alle soorten van handel een de grootste invloed heeft. Na hem vereren ze ook Appollo en Mars en Juppiter en Minerva. Over hen hebben zij doorgaans dezelfde mening als andere volkeren: nl. dat Appollo de ziekten verdrijft, dat Minerva inwijd in handenarbeid en kunst, dat Juppiter de macht heeft over hemelwezens en hemelse verschijnselen en dat Mars de oorlog regelt. Meestal beloven ze aan hen de oorlogsbuit wanneer ze besloten hebben te gaan vechten; wanneer ze gewonnen hebben offeren ze de gevangen levende wezens, de overige dingen brengen ze samen naar één plaats. In veel stammen kan men op grote stapels van die dingen op heilige plaatsen zien; het gebeurd heel zelden dat iemand durfde de buit verborgen te houden of de offers durfde wegnemen zonder het taboe te respecteren, de zwaarste straf is vastgesteld voor die zaak bestaande uit kruisiging.