Hoofdstuk 4 - Twee Wegen ...

Wanneer Aisopus , de dichter , slaaf was op Samos , kwam er een brief van bij Croesus , de tiran van de Ludiërs , waarin hij de Samiërs beval jaarlijks een belasting aan hem te betalen of anders zich klaar te maken voor oorlog en strijd. Het Samische volk werd in de greep van de angst gehouden , en hun leiders raadden hen al aan om de tiran te gehoorzamen.

Daarom zei Aisopus zijn gedachte : "Het lot geeft 2 levenspaden aan de mensen , het ene voor de vrije mensen , waarvan het begin moeilijk begaanbaar is , maar het einde gemakkelijk en eervol , het andere pad voor de slaven , waarvan het begin makkelijk begaanbaar is en het einde moeilijk , verschrikkelijk en oneervol!"

De Samiërs begrepen onmiddellijk de gedachte van de slaaf en zonden bodes weg zonder resultaat en zonder vrede.