Antigone (p. 142)

De lichamen van de anderen die gesneuveld waren, werden verbrand op de brandstapels. Nadat hij koning was geworden van de Thebanen, kondigde Kreon af dat niemand Polunices, die in de strijd tegen Eteocles omgekomen was, mocht begraven, op straffen van dood. (En) Hij plaatste bewakers bij het lijk.

Antigone, de dochter van Oedipus, nam het op zich om de grafrituelen naar het graf te brengen. En dus strooide ze stiekem zand over het lichaam. Toen de bewakers zagen wat er gebeurd was, veegden ze het zand weg. Toen het meisje voor de tweede keer naar het lijk ging, vond ze het naakt en ze jammerde luid. De bewakers namen haar gevangen en brachten haar tot bij Kreon.

Na een lange woorden wisseling waarbij de koning toornig geworden was, veroordeelde hij haar tot de dood en sloot haar op in een graf. Toen hij dit vernomen had pleegde Haimon, de zoon van Kreon en de verloofde van Antigone, die razend was op zijn vader, zelfmoord bij het stervende meisje. Daarom pleegde Euridike, de vrouw van Kreon, gekwetst door dei dingen zelfmoord. Tenslotte leidde Kreon een leven waarin hij de dood van zijn zoon en zijn echtgenote beweende.