Gedicht 92: Lesbia me dicit semper male

Lesbia zegt altijd hatelijke dingen over mij, en ze zwijgt nooit over mij. Ik mag dood vallen als Lesbia niet van mij houdt. Hoe ik dat weet? Mijn verwensingen zijn even talrijk, want ik verwens haar onophoudelijk, maar ik maag dood vallen als ik niet van haar houd.