Anabasis I, Hoofdstuk 2 - Het plan tot weerwraak

Toen deze in gevaar was geweest en smadelijk behandeld [was], ging hij beledigd weg en besloot hij nooit meer in de macht van zijn broer te zijn, maar als het kon in zijn plaats te regeren. Parysatis, de moeder, steunde Cyrus omdat ze meer van hem hield dan van Artaxerxes, die koning was. Al wie namens de koning bij hem kwam, liet hij gaan, nadat hij hen in een zekere stemming bracht zodat ze hem meer genegen waren dan de koning. En bij de vreemdelingen die bij hem waren, zorgde hij ervoor dat ze bereid waren voor de oorlog en hem gunstig gestemd waren. Hij verzamelde zo verborgen mogelijk Griekse krachten om de koning zo onvoorbereid mogelijk te grijpen.