Brieven aan Plinius 4

Plinius aan keizer Traianus Aan een aquaduct, meester, hebben de inwoners van Nicomedia 3318000 sestertiën uitgegeven, dat nog steeds onvoltooid is achtergelaten en zelfs is afgebroken. Opnieuw zijn 2000000 sestertiën uitgegeven aan een andere leiding. Nadat deze ook is achtergelaten, is er opnieuw geld nodig, zodat ze water hebben, (zij) die zoveel geld slecht hebben uitgegeven. Zelf ben ik gekomen bij een zeer zuivere bron, waaruit schijnt te moet worden geleid, zoals in het begin geprobeerd is door een boogconstructie, opdat het water niet alleen bij de vlakke delen van de stad, maar ook bij de lagere gedeelten aankomt, er resten nog weinige bogen, sommige kunnen worden opgericht, met gehouwen steen, dat uit uit het vroegere bouwwerk is onttrokken. Het ander deel, zoals me toeschijnt, zal moeten worden gemaakt uit baksteen: dit is zowel gemakkelijker als goedkoper. Maar in de eerste plaats is het noodzakelijk dat door u ofwel een waterbouwkundige ofwel een architect wordt gestuurd, opdat niet weer gebeurt, wat er gebeurd is. Ik legde nadruk op dit ene: zowel het nut van het bouwwerk als de schoonheid zal het jouw eer zeer waard zijn.

Traianus aan Plinius Er moet voor worden gezorgd dat er water naar de stad Nicomedia wordt geleid. Werkelijk ik geloof dat jij dit werk met de grootste ijver zal aanvatten. Maar in vredesnaam, jij moet onderzoeken met de jouw eigen ijver (jouw dezelfde), door wiens fout de inwoners van Nicomedia in deze tijd zoveel geld hebben besteed. Opdat niet, terwijl ze elkaar voordeeltjes toeschuiven, zowel beginnen aan de waterleiding, als die weer achterlaten. Dus wat jij te weten zal komen, breng het onder mijn aandacht.