Suetonius, Claudius 44-45: De dood van keizer Claudius

En dat hij d.m.v. vergif is vermoord, daarover is men het eens; maar waar en door wie dat werd toegediend, daarover verschilt men van mening.Sommigen leveren over dat het is toegediend aan hem door zijn voorproever, de eunuch Halotus, toen hij op de burcht met de priesters dineerde. Anderen zeggen dat het is gegeven tijdens een feestmaal bij hem thuis door Agrippina zelf, die hem, omdat hij op zulk voedsel verzot was, champignons had voorgeschoteld die met vergif waren behandeld. Ook van de gebeurtenissen die daarop volgden, zijn er uiteenlopende versies.

Velen zeggen dat hij, nadat hij het gif tot zich genomen had, onmiddellijk het spraakvermogen had verloren en dat hij na een hele nacht van ondraaglijke pijnen tegen het aanbreken van de dag is gestorven. Volgens enkele anderen was hij eerst in slaap gevallen en had hij vervolgens, omdat zijn maag overladen was, alles uitgebraakt. Daarna zou hem een nieuwe dosis gif zijn toegediend, waarbij het niet zeker is of dat in pap verwerkt was, die hem werd gegeven zogenaamd omdat zijn uitgeputte lichaam door voedsel op krachten gebracht moest worden, of dat het werd ingebracht met een klisteerspuit onder het voorwendsel dat zijn lichaam dat overvoerd was ook langs deze weg ontlast moest worden.

Zijn dood werd verborgen gehouden, totdat alle zaken met betrekking tot de troonopvolger in orde waren. Daarom werden er nog wensen uitgesproken als was het voor een zieke en werden er bij wijze van veinzerij komieken binnengelaten, om hem te plezieren alsof hij daar behoefte aan had. Hij is overleden op 13 oktober, onder het consulaat van Asinius Marcellus en Acilius Aviola, op 64-jarige leeftijd, tijdens het 14de jaar van zijn heerschappij, en hij is begraven met gebruikelijke pracht en praal van een keizer en hij is toegevoegd aan de rij der goden; die verering die door Nero werd opgegeven en afgeschaft, heeft hij weldra teruggekregen dankzij Vespasianus.

Opmerking

Vertaling door Kenneth Peeters