Tekst 17b

1 Zodra Proca zijn leven heeft beëindigd, heeft Numitor hem opgevolgd. Amulius echter, die het rijkdom bezat, had in feite de macht. Maar hij wilde meer: hij wilde regeren in plaats van zijn broer en hij wilde koning zijn. Daarom verjaagde hij Numitor uit zijn koninkrijk en hij doodde zijn zoon. 5 Maar het was niet voldoende. Hij dwong Rhea Silvia, de dochter van Numitor, een Vestaalse maagd te zijn. Maar toch was Amulius niet gelukkig. Want zijn nachtelijke dromen, waarin een nabootsing van Numitor verscheen, maakte hem bang. 10 Overdag beschermden veel soldaten hem, omdat hij een aanslag vreesde. Hoewel hij alles bezat, dat hij had gewild, heeft hij een ongelukkig leven geleid.

Meer Roma 2 vertalingen: