[CAESAR] DBG VI,14,1-4

De druïden nemen gewoonlijk geen deel aan de oorlog, ze betalen geen belastingen zoals anderen, ze hebben vrijstelling van krijgsdienst en van alle andere verplichtingen. Gemotiveerd door deze grote voordelen komen velen studeren, hetzij op eigen initiatief, hetzij gestuurd door hun ouders en verwanten. Men zegt dat ze daar een groot aantal verzen uit het hoofd leren. Daarom blijven velen 20 jaar in de leer. Ze denken dat het niet geoorloofd is hun leer aan het schrift toe te vertouwen, hoewel ze in bijna alle andere aangelegenheden, zowel in officiële als particuliere aangelegenheden, de Griekse lettertekens gebruiken. Volgens MIJ hebben ze dit om 2 redenen ingesteld: omdat ze niet willen dat hun leer onder het volk verspreid wordt en omdat ze niet willen dat hun studenten minder hun geheugen gebruiken door op lettertekens te steunen. Dit overkomt bijna iedereen: nl. dat men door de hulp van lettertekens de nauwgezetheid bij het grondig leren en het geheugen laat verzwakken.