[HERODOTOS] Historiën, VI, 126-130: Het huwelijk van Agariste

4 GL vertaling Herodotos Het huwelijk van Agariste (Historiae, VI, 126-130)

  1. Je moet weten dat Kleisthenes een zoon van Aristonymds was en een kleinzoon van Myron, die op zijn beurt weer een zoon van Andreas was. Deze Kleisthehes had een dochter, Agariste, die hij wilde uithuwelijken aan de beste Griek die er te vinden was. Daarom liet hij tijdens de Olympische spelen waar hijzelf kampioen vierspanrijden werd, zijn heraut het volgende afkondigen : ?Iedere Griek die zich goed genoeg acht om de schoonzoon van Kleisthenes te worden, moet zich binnen twee maanden in Sikyon vervoegen. Kleisthenes zal dan een jaar na dato officieel beslissen wie met zijn dochter mag trouwen.' Daar kwamen alle Griekse mannen op af die op grond van afkomst of eigen verdiensten reden hadden een hoge borst op te zetten. Speciaal voor deze huwelijkskandidaten liet Kleisthenes een renbaan en een worstelpark aanleggen.

Opmerking (127: opsomming van huwelijkskandidaten met hun 'roots' en karaktertrekken.)

  1. Dit waren alle trouwlustigen. Toen zij zich op de vastgestelde dag hadden gepresenteerd, Stelde Kleisthenes om te beginnen ieder van hen enkele vragen over hun geboorteland en hun afkomst. Daarna hield hij ze een jaar lang in zijn huis en om ze goed te leren kennen testte hij hen op hun mannelijke eigenschappen, hun karakter, ontwikkeling en omgangsvormen. Zo nu en dan voerde hij persoonlijke gesprekken met ze, en dat deed hij ook wel met de gehele groep. Voor de jongere garde organiseerde hij sportwedstrijden. Maar hun tafelmanieren vormden het belangrijkste criterium voor hem. Dit ging zo het hele jaar door en zijngastvrijheid was en bleef buitengewoon royaal. Om de een of andere reden vielen de twee kandidaten uit Athene het meest in de smaak en van hen genoot Hippokleides, de zoon van Teisandros, de voorkeur, niet alleen vanwege zijn persoon, maar ook omdat hij van heel ver terug met het huis van Kypselos in Korinthe verwant was.

  2. Eindelijk brak de dag aan waarop de aankondiging van het huwelijksfeest zou worden gedaan en Kleisthenes de uitslag bekend zou maken! Hij liet honderd runderen slachten en gaf een groots offermaal voor alle kandidaten, maar niet alleen voor hen, ook de hele bevolking van Sikyon was uitgenodigd. Na het diner hielden de gegadigden met elkaar wedstrijden in het musiceren en spreken in het openbaar. In beide onderdelen was Hippokleides de anderen de baas. Er werd intussen stevig doorgedronken en op een gegeven moment vroeg Hippokleides aan de hobo speler om een melodie in te zetten waarop hij kon dansen. Misschien had hij er zelf plezier in, maar Kleisthenes kon het hele gedoe niet waarderen en zag het met lede ogen aan. Na een korte pauze vroeg Hippokleides om een tafel en toen die was neergezet, klom hij er bovenop. Vervolgens ging hij erop dansen, eerst de Lakonische passen, dan de Attische en op het laatst ging hij op zijn hoofd staan, terwijl hij met zijn benen de maat sloeg. Bij de eerste twee dansnummers hield Kleisthenes zich nog in, ofschoon het vooruitzicht een schoonzoon als Hippokleides te krijgen, die zo ongegeneerd danste, hem niet erg aanlokte. Maar hij wilde geen scène maken waar iedereen bij was. Toen hij Hippokleides echter zag spartelbenen, kon hij zich niet meer beheersen: 'Zoon van Teisandros,' zei hij, 'met dat gedans heb je mooi je huwelijk verspeeld.' 'Mij een zorg', antwoordde Hippokleiges doodleuk. Daar komt de uitdrukking 'Het zal Hippokleides een zorg zijn'

  3. Kleisthenes verzocht daarop om stilte en sprak het gezelschap toe: 'Heren, jullie zijn hierheen gekomen om naar de hand van mijn dochter te dingen. Ik heb een hoge dunk van jullie 'allemaal en zou dan ook het liefst jullie allemaal gelukkig maken, maar dat kan nou eenmaal niet. Ik moet een van jullie uitkiezen en de rest afwijzen, want ik heb maar één dochter en helaas kan ik het jullie niet allemaal naar de zin maken. Maar goed, ik stel voor aan ieder van jullie die er niet in geslaagd is de bruid voor zich te winnen, één talent zilver te geven als blijk van mijn waardering voor de bereidheid mijn schoomzoon te willen worden en zolang van huis weg te blijven. En mijn dochter Agariste geef ik aan Alkmeons zoon Megakles. Het huwelijk zal volgens de Atheense wet worden gesloten.' Megakles verklaarde zich bereid met haar te trouwen en daarna werd het huwelijk officieel door Kleisthenes bekrachtigd.

Opmerking (131/ Op deze manier is toen de beste huwelijkskandidaat gekozen. Het heeft bijgedragen tot de bekendheid van de Alkmeoniden in heel Griekenland. Uit dit huwelijk werd Kleisthenes geboren. Hij is de man die de' Atheense stammen heeft ingesteld en die de democratie heeft ingevoerd.)

Vertaald door Hein L. Van Dolen.