11.3 Over Iphigineia

Wanneer de Grieken op het punt stonden weg te varen, verhinderde een grote windstilte hen uit te varen. Want Artemis hield een gunstige wind tegen omdat Agamemnon haar ooit had beledigd. Hij had namelijk haar heilige hinde vermoord. Dus raadpleegde Kalchas het Orakel: "Wanneer en hoe zal deze windstilte ophouden en zullen de winden ons opnieuw gunstig zijn?" Apollo antwoordde: "Mijn zus Artemis straft jou zwaar Agamemnon. Je hebt haar immers beledigd. Als jij haar jouw dochter Iphigineia niet offert dan zullen de winden nooit gunstig worden. Eerst zwoer de vader verontwaardigd zoiets nooit te zullen doen, daarna vroeg hij raad aan de andere aanvoerders of het wel geoorloofd was zoiets te doen. Sommigen van hen noemden het schandelijk het meisje te doden de anderen meenden dat het beter was de godin te gehoorzamen terwijl ze zeiden: "want als we zullen gehoorzamen, dan zal de godin ons welwillend zijn en zullen we kunnen afvaren naar Troje." En vooral Menelaos en de soldaten willen zo snel mogelijk wegvaren de ene omwille van zijn vrouw de anderen met de hoop in Troje een grote rijkdom aan te treffen. Tenslotte gaf Agamemnon met tegenzin toe zijn dochter te offeren hoewel ze hem nauw aan het hart lag. Toen de vader reeds op het punt stond Iphigineia te slachten maakte Artemis het meisje onzichtbaar en bracht haar in veiligheid naar een andere streek. In haar plaats legde ze een hinde neer op het altaar. Alle aanwezigen waren ten zeerste verwonderd, maar Kalchas zei: "Artemis heeft die hinde naar jullie gestuurd als offer in plaats van het meisje. Als jullie die offeren, zal de windstilte ophouden." Ze offerden die dus en dadelijk waaide een gunstige wind en de Grieken voeren weg naar Troje. Omdat Klutaimnestra, de echtgenote van Agamemnon meende dat hij het meisje echt had geslacht vatte ze toen al het plan om de moordenaar van hun eigen dochter te doden...