Tradupolis.be

Caesar 

[CAESAR] De Bello Gallico, VII, 4, ?9-?10: Vercingetorix, de leider van de Gallische opstand 

Vercingetorix voegt aan de uiterste zorgvuldigheid de meeste strengheid van het gezag toe; hij dwingt twijfelaars met de grootte van de straf. Want, nadat een grotere misdaad is begaan, doodt Vercingetorix die mensen door vuur en alle folteringen. Bij een lichtere zaak, nadat de oren zijn afgesneden of nadat telkens ??n oog is uitgestoken, stuurt hij die mensen terug naar huis, opdat zij een waarschuwing zouden zijn voor de andere Galli?rs en met de grootte van de straf de andere Galli?rs hevig schrik zouden aanjagen.