Tradupolis.be

Caesar 

[CAESAR] De Bello Gallico, I, 1 

Versie 1:

Galli? in zijn geheel is verdeeld in drie delen, waarvan ??n deel bewoond door Belgen, een ander door Aquitani?rs, en het derde noemen ze zich in hun eigen taal Kelten, door ons worden ze Galli?rs genoemd. Deze verschillen onderling in taal, instellingen en wetten. De Galli?rs worden gescheiden van de Aquitani?rs door de Garonne, de Belgen door de Marne en de Seine. Van al dezen zijn de Belgen de dappersten omdat die het verst verwijderd zijn van de materi?le en de geestelijke beschaving van de Provence, en uiterst zeldzaam gaan de handelaars naar hen toe en ze voeren geen luxeartikelen in. Degenen die het dichtst bij zijn, zijn de Germanen, die over de Rijn wonen, met wie ze voortdurend oorlog voeren. Om die reden overtreffen ook de Helveti?rs de overige Galli?rs omdat ze bijna dagelijks slaags raakten met de Germanen wanneer ze hen uit hun eigen gebieden verdrijven ofwel zelf oorlog voeren in hun eigen gebied.

Versie 2:

Galli? is in zijn geheel verdeelt in drie delen waarvan de Belgen het eerste deel bewonen, het 2de deel is bewoont door de Aquitani?rs en het derde deel die door ons Galli?rs genoemd worden en in hun eigen taal Kelten.En al dezen verschillen onderling in taal, instellingen en wetten. De Garonne verdeelt de Galli?rs van de Aquitaniers en de Marne en de Seine van de Belgen. Van al dezen zijn de Belgen de dappersten omdat ze het verst verwijdert zijn van de cultuur en de beschaving van de Provincia, omdat handelaars zeer weinig naar hen reizen en die dingen invoeren die bijdragen tot het verweken van de geest en omdat ze het dichtst bij de Germanen gelegen zijn die over de Rijn wonen en met wie ze voortdurend oorlog voeren. En daarom overtreffen de Helveti?rs ook de overige Galli?rs in moed omdat ze bijna dagelijks strijd leveren met de Germanen door hen ofwel af te houden van hun eigen grondgebied ofwel zelf oorlog te voeren op hun eigen gebied.