Tradupolis.be

Fortuna 3 

1.5b 

En al staande riep hij tegen de slaglinies van Isra?l, en zei hen: "Waarom zijn jullie gekomen, bereid tot het gevecht? Ben ik immers geen Filistijn, en jullie slaven van Saul? Kiest uit/van jullie ??n man, en laat hij afdalen voor een tweegevecht. Als hij mij zal hebben verslagen, zullen wij voor jullie slaven zijn. Als ik echter gewonnen zal hebben, en hem zal hebben verslagen, zullen jullie slaven zijn, en ons dienen." En de Filistijn zei: "Ik heb de gelederen van Isra?l vandaag uitgedaagd. Geeft mij een man en laat hij met mij het tweegevecht aangaan." Toen Saul echter en alle Isra?lieten de woorden van een dergelijke Filistijn hoorden, waren ze verbijsterd. en waren (al te) zeer bang.