Tradupolis.be

Studium Novum 1 

Imperium Romanum (p.20) 

Het Romeinse Rijk

Nijmegen ligt in Germani?. Keulen ligt ook in Germani?. Nijmegen en Keulen liggen in Germani?. Ligt Londen in Germani?? Londen ligt niet in Germani? maar in Brittani?. Waar ligt Parijs? Parijs ligt in Galli?. De Rijn is een stroom. De Donau is ook een stroom. De Rijn en de Donau zijn stromen. Brittani? is een eiland. Sicili? is ook een eiland. Brittani? en Sicili? zijn eilanden. Nijmegen is een stad. Keulen is ook een stad. Nijmegen en Keulen zijn steden. De Rijn is een lange rivier. De Donau is ook een lange rivier. De Rijn en de Donau zijn lange rivieren. Brittani? en Hiberni? zijn grote eilanden, maar Hiberni? is niet zo groot als Brittani?. Londen en Keulen zijn grote steden, maar Londen is niet zo groot als Keulen. Marcus Valerius Celerinus is een Romeinse heer. Marcia Procula is een Romeinse dame. Zij wonen niet in Itali?. Het Romeinse Rijk is immers niet klein maar groot. Veel Romeinen wonen niet alleen in Galli? en Hispani? maar ook in Brittani? en Syri