Tradupolis.be

Aurora 2 

Een volksvriend 

In een wetsvoorstel gaf hij het burgerrecht aan alle inwoners van Itali?, hij bouwde Itali? uit tot bijna aan de Alpen. Hij verdeelde de akkers. Hij verbood elke burger meer dan 125 hectare land te hebben, wat al eens in de Lex Licinia was bepaald, hij stelde nieuwe havengelden vast. Hij voorzag de provincies van nieuwe kolonies. Hij begon de plebejers graan te geven...