Tradupolis.be

Aurora 1 

De eerste koning 

De eerste stichter van de stad en van het rijk was Romulus, de zoon van Mars en Rhea Sylvia. Door een voorteken richt niet Remus maar Romulus de stad op.