Tradupolis.be

Thalassa 1 

Eerst roem, dan pas geluk 

Een wijs mens gaat naar Pyrrhus die van plan is een veldtocht te ondernemen tegen Itali?. De wijze zegt: ?Wat [ga je doen] na de overwinning in Itali??? Pyrrhus antwoordt: ?Weet je niet dat ik ook over Sicili? wil heersen?? De wijze: ?Ik weet [dat] niet. En wat [ga je doen] na de zege in Sicili??? Pyrrhus: ?Ik ruk op naar Egypte.? De wijze: ?En waarheen wil je je leger leiden na de overwinning in Egypte?? Pyrhus: ?Vandaar onderneem ik een veldtocht tegen Macedoni?.? De wijze: ?En dan?? Pyrrhus antwoordt niet onmiddellijk. Hij denkt immers enkele tijd na. Tenslotte zegt hij: ?Dan wil ik vrije tijd hebben. Iedere dag wil ik samen met mijn vrienden eten en drinken.? De wijze is verwonderd en zegt: ?Zijn die dingen ook nu niet voor jou mogelijk indien je niet ten oorlog trekt?? Wanneer Pyrrhus dat hoort, wordt hij erg boos op de wijze en zegt: ?Een mens die niet de roem najaagt, is het geluk niet waard.?